9.1.11

Kore Savaşında Türk AskeriKORE SAVAŞINDA TÜRK ASKERİ ve RESİMLERİ
 1910 Yılından itibaren Japonya'nın kolonisi durumunda olan Kore Devleti, 1945 yılında Japonya'nın yenilgisi üzerine, ABD ve Sovyetler Birliği aralarında yapılan görüşmeler sonrası Kore yarımadasında 38 nci parelel üzerindeki Japon kuvvetlerinin Sovyetler Birliğince, altındaki Japon kuvvetlerinin ise ABD.nce teslim alınması
kararlaştırılmış ve 12.Ağustos.1945 Tarihinde Sovyetler Kuzey Kore'yi, 8.Eylül.1945 tarihinde ise ABD birlikleri Güney Kore'yi işgal etmişlerdir. Böylece Kore Devleti 38 parelel sınır olmak kaydıyla Kuzey ve Güney Kore olarak ikiye bölünmüştür.Aradan beş yıl geçtikten sonra 25.Haziran.1950 günü Kuzey Kore'nin Güney Kore'ye saldırması üzerine başlayan Kore savaşına, Birleşmiş Milletlerin çağrısı gereği  katılmayı 25.Temmuz.1950 de kabul eden Türkiye'nin bu kararı uyarınca, Genelkurmay Başkanlığı Kore'ye gönderilmek üzere, bir karargah, 3 piyade taburu ve yardımcı birliklerinden oluşan Tugay ile 241 nci Piyade Alayı'nı görevlendirmiştir.


Tugay Komutanlığına Tuğgeneral Tahsin Yazıcı, komutanlık Kurmay Başkanlığına Yarbay Selahattin Tokay ve 241 nci Alay Komutanlığına ise Albay Celal Dora atanmıştır.

Kore'ye gitmek üzere yurdun çeşitli birliklerinden seçilen askerler Ankara Etimesgut'ta toplanmaya başlamış birlik tamamlanınca da gemilerle gönderilmek üzere İskenderun'a trenle hareket etmişlerdir.İskendarun'a gelen birlikler, 25-26-29-30. Eylül ve 2.Ekim.1950 günleri Kalabalık bir halk,mülki erkan ve bandolar eşliğinde gemilere bindirilerek Kore'ye hareket etmiştir.

21 Gün süren yolculuktan sonra gemiler, Süveyş Kanalı, Kızıldeniz,Mendep Boğazı, Seylan Adası, Colombo,
Singapur, Filipinler ve Formoza Adası üzerinden Güney Kore'nin güney doğusunda bulunan Pusan Limanı'na ulaşmıştır.
Limana inen birlikler buradan kamyonlarla tren istasyonuna oradanda trenlerle limana 85 km.mesafedeki Taegu şehrine sevkedilmiştir.

Türk Tugayı'nın savaş cephesinde görevlendirilişi:

8 nci Amerikan Ordusu emrine verilen Türk Tugayı'na Kutup Yıldızı (North Star) kodu verildi ve ilk  olarak 7.Kasım.1950 de Seul'e 45 km.mesafede bulunan kuzey batısındaki Munson bölgesinin emniyetini sağlama görevi verildi.


Munson'a gelen tugay, 25 nci Amerikan Tümeni'nin geri bölgesini emniyete alarak, Tümenin Sunchon bölgesinde emniyet içerisinde toplanmasını sağladı.Buradaki görevini başarıyla yerine getiren Tugaya, 22.Kasımda 9 ncu Amerikan Kolordusu'nun ihtiyatını yapmak üzere Kunuri'ye hareket edilmesi bildirildi. Kunuri'ye hareket eden Tugay henüz orada toplanmamış ken, Tokchon bölgesinde bulunan 8.Ordu ve 9.Kolordu'nun sağ cenahının emniyete alınması bildirildi, bu bildiri üzerine 27.Kasım sabahı Tokchon istikametinde sarp ve ormanlık bölgede ilerlerken, 9.Kolordu Komutanlığından gelen bir emirle Tokchon' gitmekten vazgeçilerek, önceki konaklama yeri olan Wawon'a geri dönülecek ve doğusunda bulunan Wawon Boğazı'ndaki yolun acilen kapanması istendi ve Tugay'a, dönüş yoluna yakın ve yolun kuzeyindeki Chongsangni'de bir alaya yakın düşman kuvvetinin olduğu bilidirlidi ve dikkat edilmesi istendi.Emri alan Tugay hızla geri döndü ve Tukchon-Kunuri yolu üzerindeki Wawon Boğazı'nda geçişi engellemek
üzere boğaz etrafında birliği konuçlandı.


9.Kolordusu'nun da tahmin ettiği gibi düşman kuvvetleri, 28.Kasım sabahı  saldırıya başlamış ve bu saldırı akşama kadar sürmüştür.

Türk Tugayı sayesinde geçicide olsa düşman kuşatma hareketi başarıyla durduruldu.
Düşman kuvvetleri aynı gün 28-29 Kasım gece yarısı tekrar saldırıya geçmiş ve Sinnimni Köyü ile bu köyden geçen ve Kaechon'a giden yola hakim oldu ve 1.Tabur ile 2.Taburun irtibatını kesmiş oldu. Dolayısıyla irtibatı kesiler ileri cephedeki tabur kuşatılmış duruma düştü.

Bunun üzerine acilen Tugay bir karar alarak 29 Kasım günü Amerikan kuvvetlerinin de yardımı ile Köyü geri almak için saldırıya geçmiş isede ele geçiremedi ama, bu saldırı sayesinde ilerdeki birliklerin geri çekilmesine yardımcı oldu.

30.Kasım gününe kadar saldırısına devam eden Tugay aynı günün akşamı Kunuri'ye geldi. Bu üç günlük Wawon, Sinnimni ve Sinnimni-Kaechon yolu bölgesinde yapılan karşı saldırı ve çarpışmalarda çok zayiat vermesine rağmen, Amerikan 8.Ordusu'nun geri çekilmesinde gerekli zamanı kazandırdı.

Chonan'da 20 gün ihtiyatta kalan Türk Tugayı'na 6.Ocak.1951 de güneyde Sarı Deniz den Japon Denizi'ne kadar uzanan savunma mevziinin bir kısmının ele geçirilmesi görevi verildi.

24.Ocak da saldırı için Chonan'dan ayrılan Tugay'ın aldığı karar, düşman mevzilerine direkt cepheden saldırmak ve süngü ile neticeye gitmek şeklindeydi ve bu karar doğrultusunda saldırıya geçildi. 

25.Ocak ta düşmanca korunaklı olarak tahkim edilen 185 rakımlı tepe ve arkasında 186 rakımlı tepe ile 26.Ocak tada Kumyangjangni kasabası ele geçirildi.

Bu büyük başarılara karşın, Türk Tugayı'na Amerikan Kongresince Mümtüz Birlik Nişan ve Beratı ve Güney Kore Cumhurbaşkanı'nca da Cumhurbaşkanlığı Birlik Nişanı verildi.

Savaşın birinci yılında yani 1950-1951 yıllarında kesin soruç alınamadı ve her iki tarafta mevzilerine dönerek taarruz harekatını durdurdu.


Bu arada Tümgeneralliğe terfi eden 1 nci Türk Tugayı Komutanı Tuğgeneral Tahsin Yazıcı 16.Kasım.1951 de görevini 2 nci Değiştirme Tugayı Komutanı Tuğgeneral Namık Arguç'a bırakarak Türkiye'ye döndü.

20.Aralık.1951 de ihtiyata alınan Tugay, 24.Şubat.1952 de Amerikan 9.Kolordu Komutanlığı emrine verildi.
Doğu kanadını koruyan Kolordu emrinde iken düşman mevzileriyle devamlı temas halindeydi.

2 nci Değiştirme Tugayı, Ağustos.1952 de görevi 3 ncü Değiştirme Tugayı'na devretti. Kurmay Albay Sırrı Acar Komutasındaki Tugay, 20.Ağustos.1952 ile 3.Mayıs.1953 tarihleri arasında ihtiyata alındı ve tahkimatların tamamlanması ve eğitim işlerinde görevlendirildi.

Bu zaman zarfında mütareke için gerekli müzakereler devam ettiğinden cephede gözle görülür çatışmalar meydana gelmedi.

Ancak 28.Mayıs.1953 de tekrar başlayan çatışmalarda, Türk Tugayı'na ileri karakol mevzilerinin savunulması ve kaybedilen yerlerin geri alınması görevi verildi. Bu çatışmalarda Tugay 151 Şehit ve 239 yaralı verdi ve başarısından dolayı Liyakat nişanı verildi.

6.Temmuz.1953 de 3 ncü Değiştirme Tugayı'nın yerini 4 ncü Değiştirme Tugayı aldı.
Takribi 3 yıl süren Kore Savaşı, Sovyetler Birliği ve ABD. arasında yapılan antlaşma uyarınca 27.Temmuz. 1953 tarihinde sona erdi.

Türk Tugayı savaş sonrası korede bir müddet daha kaldı ve 1960 yılında bir bölük ve 1965 yılında ise sembolik olarak bir manga asker bırakıldı,sonraları bu askerlerde geri geldi.

Savaş boyunca Türk Silahlı Kuvvetleri Kore'de 37 Subay, 26 Astsubay, 658 Er olmak üzere toplam 721 Şehit, 2147 Yaralı, 234 Esir, 175 Kayıp ve 346 Hasta vermiştir. 462 Şehidin mezarları Güney Kore'de Seul'un Pusan Kasabası yakınındaki Tanggok Mezarlığında bulunan Pusan Şehitliğindedir.

KORE SAVAŞINDAN RESİMLER:
Share
Bizi Takip Edin

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme